رفتن به محتوا

درباره ما

درباره مهات وینتر

شركت هات وينتر كه در ارديبهشت سال 6531 بوسيله چند دانشجوي فارغ التحصيل رشته مكانيك سيالت موسسه عالي تكنيكوم نفيسي ( دانشگاه خواجه نصير طوسي فعلي) پايه گذاري شده بود، در سال 6531 به نمايندگي شركت صنايع سرما آفرين ايران پذيرفته شد و ادامه گر راه پر تالش شركت صنايع سرما آفرين ايران در زمينه فروش،  انتقال دانش فني به علاقه مندان، طراحي سيستم، انتخاب دستگاه- نصب، راه اندازي ونيز تعميرات دستگاه هاي برودتي شد كه تا امروز به فعاليت همه جانبه ادامه داده و ميدهد.قبل از دريافت اين نمايندگي، شركت هات وينتر به عنوان مونتاژگر دستگاه هاي تهويه، مقاطعهكار و راهبر به سازمانهاي مختلف نظير: وزارت كشور ايران- سازمان صدا و سيما- مخابرات ايران- هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران- كارخانجات هپكو و . . . سرويس دهي نموده است.از سال 6531 فرصتي پيش آمد تا فروش را نيز به سرويس هاي خود اضافه و تجربه نمايد كه ليست فروش چند سال اخير در ادامه آمده است. سابقه درخشان كرير ترموفريك ( شركت سرما آفرين ايران) و سرويس دهي صميمانه و بيوقفه اين نماينده در استان هرمزگان و ساير نقاط ساحل خليج فارس سبب شد كه آوازه تخصص، صداقت و سرعت در عمليات وسيله كادر شركت هات وينتر به اكثر نقاط ايران رسيده و هر سازمان دولتي يا بخش خصوصي با يك بار خريد از طريق شركت هات وينتر كه دقيقاً كليه محصوالت كارخانه سرماآفرين ايران را با نرخ يكسان كارخانه به فروش ميرساند مجذوب نحوه سرويس دهي اين نماينده شركت شوند.

برخی خدمات ما

امروزه شركت هات وينتر از مرحله انتخاب دستگاه تا مراحل راه اندازي، گارانتي و خدمات پس از فروش و . . . در ساختمان هاي بزرگ كشور حضور فعال داشته و در صورتيكه خريدار نياز به خدمات ديگر جهت پروژههاي نيازمند به HVAC باشد به صورت « كليد در دست» اقدامات زير را انجام دهد.

تهيه و نصب « ژنراتورهاي برق»

تهيه ونصب تابلوهاي برق صنعتي

تهيه و نصب ديگهاي حرارتي
( بخار، آبداغ و آبگرم)

ايجاد سيستم اتوماسيون

فروش، نصب و راهاندازي دستگاه هاي برودتي Carrier

تهيه و اجراي HVAC ساختمان هاي حساس